/

Resmi Gazete 7 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 7 Nisan tarihli Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Vatandaşlar, Resmi Gazete sayılarını yakından takip ediyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Peki Resmi Gazete bugünün kararları neler? İşte 7 Nisan Resmi Gazete..

7 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye’nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3788)

– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Yürürlük Tarihinin 26 Mart 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3789)

YÖNETMELİKLER

– Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği

–  Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği

– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Jandarma Genel Komutanlığı Nam ve Hesabına Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimleri Yönetmeliği

– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ile İç Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu Yönetmeliği

– Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği

– Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)

– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

KURUL KARARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı

KARAR

– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2021/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/22085 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE 7 NİSAN ÇARŞAMBA

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.