Gösterim İlkeleri

Websitemiz yazı işleri ekibi topluma gerçekleri aktarmayı, değişik katmanların sesi olmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultuında deposu evrensel gazetecilik ilkeleri olan alttaki ilkeler site çalışanlarına yol gösterir.

Asla kimse ırkı, cinsiyeti, toplumsal seviyesi ve dini inançları sebebiyle kınanamaz, aşağılanamaz.
Fikir, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı gösterim yapılamaz. Yayınlarda değişik kesimlerin hassasiyetleri göz önüne alınır.

Kamusal bir vazife olan gazetecilik, ahlaka aykırı hususi amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gerçeklerin nesnel bir şekilde aktarılmasına itina gösterilir. Haberde tamamlanmamış informasyon verilerek hatalı idrak meydana gelmesine olanak sağlanamaz.

Eleştiri sınırlarını aşarak kişi ve kuruluşları, aşağılayan ya da karacılık kalitesi taşıyan ifadelere yer verilemez. Eğer habere husus olan ansızın oldukca doğrultu var ise doğrultuların görüşünün alınmasına itina gösterilir.

Habere husus olan şahıslar hakkında, ‘sahtekar’, ‘bombacı’, ‘hırsız’, ‘mafya lideri’, ‘terörist’ benzer biçimde ifadeler kullanılmaz. Bu tür ifadelerin haberin anlaşılmasını basitleştirmek yerine anlamayı engellediği kabul edilir.

Kişilerin hususi yaşamı, kamunun bilgilendirilmesi yönünden lüzumlu olmadığı prosese gösterim hususu olması imkansız. Üstün kamu faydası olmadıkça, sahibinin izni haricinde belge, fotoğraf, ses ya da görüntü alınamaz.

Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, şahit, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık adları ve fotoğrafları yayımlanamaz, bu çocuklarla, ebeveynlerinin ya da hukuken çocuktan sorumlu olan öteki bireylerin izni olmadıkça röportaj yapılamaz.

Evlatların görmesinin sakıncalı bulunmuş olduğu ya da sertlik sahibi olan haberlerde okuyucuyu uyaracak bir uyarı açık olarak hususlur.

Cinsel dokunulmazlığa, hanım ve ufaklıklara yönelik fiziki ya da cinsel sertlik uygulanmasına dair suçlarda, mağdurun açık adı ve fotoğrafları yayımlanamaz; kimliğini meydana çıkaracak yayınlardan kaçınılır. Söz hususu sertliği tekrardan üretecek, toplumda kaygı yaratacak şekilde gösterim yapılmamasına itina gösterilir.

Haber, yorum ve analizlerde, bir insanoğlunun davranışının ya da işlediği suçun, haber hususu vakayla direkt olarak ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî ya da mezhepsel inancından, cinsiyetinden, cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden ya da öteki bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgu yapmamaya ilgi edilir.

İntihar hadiseleri kamuyu ilgilendirecek bir özellik taşımadığı prosese haberleştirilmez. Haberleştirilmesi gerektiği hallerde, okuyucu ya da izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici kalitede ve genişlikte gösterim yapılmaz. Olayın ayrıntılarından ve meydana getirilen tekniğin tarifinden kaçınılır, vakası gösteren fotoğraf, fotoğraf ya da video yayımlanmaz.

Üstün kamu faydası olmadıkça, saklı kamera, izinsiz ses kaydı, kimlik gizleme ve aynısı yollarla haber araştırmaktan kaçınılır.

Soruşturulması gazetecilik imkanları içersinde tespit edilen haberler, bir öteki yayında ya da haber kaynağında yer alsa dahi soruşturulmaksızın ya da doğruluğuna güvenli olunmaksızın yayımlanamaz.

Saklı kalması kaydıyla verdiği bilgiler, kamu faydası ciddi bir şekilde gerektirmedikçe yayımlanamaz. Kaynağın kamuoyunu açıkça yanılttığı hallerde saklılık ortadan kalkar.
Doğruluğu kanıtlanmamış teknik ve ilaçların tüketimini teşvik edecek yayınlardan kaçınılır.
Değişik bir gösterim kuruluşunda alınan haber kesinlikle deposu belirtilerek ve izin alınarak tekrardan yayınlanabilir.

Suçlu bulunmuş olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe asla kimse “suçlu” duyuru edilemez. Zanlıların, sanıkların ve mahkûmların yakınları, işlenen fiille açıkça ilgili bulunmadıkça ve vakanın doğru anlaşılması amacıyla lüzumlu olmadıkça teşhir edilemez
Gazeteci; vazifeini, taşımış olduğu sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek teknik ve tutumlarla gerçekleştirmekten sakınır.

Sertlik ve zorbalığı özendirici gösterim gerçekleştirmekten kaçınılır.

İlan ve reklam derecesindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

Habere husus edilen ya da edilmesi düşünce edinilen kişi ve kurumlardan, armağan, parasal çıkar ya da ayrıcalık kabul edilemez

Yanlış ya da tamamlanmamış informasyon vermekten meydana gelen mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla cevap ve tekzip haklarının kullanılmasına itina gösterilir