MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim heyeti toplantısında
İdare konseyimizin 18.01.2021 tarihinde başlatılan tahsisli sermaye artışına ait olarak revize edilen 03.03.2021 tarih 13 Sayılı kararının (b) unsuru
“b)  Şirket’imizin işletme sermayesi ve potansiyel yatırımlarını daha güçlü özkaynak ile finanse edebilmesi amacıyla, yönetim kurulu liderimiz Sn. Alistair Baran BLAKE için 20.000.000 TL’ sı aktarılacağı taahhüt edilen nakdi fon”
İdare konseyimizin 24.03.2021 tarih 2021-15 sayılı kararının 1 inci hususu
“1- Frigo-Pak Besin Hususları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin idare heyeti lideri Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ’ nün sahip olduğu 2.775.000 adet hissenin, 3.08 USD ünite fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınmasına,” karar verilmiş olması nedeni ile 24.03.2021 tarihinde imza altına alınan bağlayıcı anlaşma kapsamında süreçlerin 08.04.2021 tarihinde tamamlanmasına karar verilmiştir.
Buna nazaran özetle
Tahsisli sermaye artırıma ilişkin Kurul sürecinin hala devam ediyor olması ve 24.03.2021 tarihinde imza altına alınan bağlayıcı muahede kararları çerçevesinde tamamlanma müddetinin sona erecek olması nedeni ile
* İdare Heyeti Liderimiz Sn. Alistair Baran BLAKE’ nin Şirket’e aktaracağı 20.000.000 TL’ sı 07.04.2021 (bugün) tarihinde Şirket hesaplarımıza nakden aktarılmıştır.
* Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan tahsisli sermaye artırımı müracaatımızın bu kapsamda güncellenmesine,
* Kurul’ca onaylanması kuralı ile artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal kıymetli hisselerin tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak, 40.744.519,27 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı Şirket’imizin ortağı Merko Holding A.Ş.’ ye, 20.000.000 TL satış hasılatına denk gelen nominal kıymetteki kısmı yönetim kurulu liderimiz Sn. Alistair Baran BLAKE’ ye  Borsa İstanbul A.Ş. hisse piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.’ nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı hususu doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış süreci yolu ile primli olarak  satılmasına yönelik 60.744.519,27 TL karşılık gelecek halde tamamının mahsuplaşma formunda yapılmasına,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
 
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924621

BIST

Ana Sayfaya Dön

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.